Rejstřík: R

V Radě Evropské unie (Rada EU) se setkávají ministři členských států EU a přijímají právní předpisy a koordinují chod jednotlivých politik. Rada EU zastupuje zájmy členských států EU a funguje na mezivládním principu. Je to legislativní a výkonný orgán, který může rozhodovat o všech otázkách integrace. Hlavním sídlem Rady EU je Brusel.

Hlavními úkoly Rady jsou vykonávání legislativní funkce, vykonávání rozpočtové funkce, koordinace hospodářských politik členských států, podepisování dohod mezi EU a dalšími státy a rozvíjení Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU.

Rada EU má  obecnou legislativní pravomoc ve všech oblastech, které nemá ve své kompetenci Komise. Na návrh Komise přijímá právní předpisy (nařízení, směrnice, rozhodnutí). Ve většině případů přijímá rozhodnutí společně s Evropským parlamentem. V oblasti společné bezpečnostní a zahraniční má rozhodující pravomoci. Přijímá rozhodnutí, posiluje spolupráci mezi členskými státy a provádí úkoly stanovené Evropskou radou. Pověřuje Komisi uzavíráním dohod se třetími státy.

0 Přílohy
3120 Zobrazení