« Zpět na Pojmy výkladového...

Ratifikace mezinárodní smlouvy

Rejstřík: R

Ratifikace mezinárodní smlouvy je dle mezinárodního práva definitivní souhlas státu být vázán mezinárodní smlouvou. Jde o formální, slavnostní potvrzení dříve sjednané a podepsané smlouvy, provedené oprávněným státním orgánem, zpravidla hlavou státu. V ČR je jí prezident republiky.

Mezinárodní smlouvy se povinně vyhlašují ve Sbírce mezinárodních smluv. Mezinárodní smlouvy se ve Sb.m.s. vyhlašují sdělením MZV. Dále se ve Sb.m.s. vyhlašují oznámení o výpovědi mezinárodních smluv a o jiných skutečnostech důležitých pro provádění mezinárodních smluv a rozhodnutí přijatá mezinárodními organizacemi a orgány mezinárodních organizací, jimiž je ČR vázána.

Rozlišuje se mezi vnitrostátní a mezinárodněprávní ratifikací mezinárodní smlouvy. Vnitrostátní ratifikace je ukončena publikací mezinárodní dmlouvy ve Sbírce mezinárodních smluv. Mezinárodněprávní ratifikace je ukončena uložením rafifikační listiny u depozitáře mezinárodní smlouvy.

0 Přílohy
11291 Zobrazení