« Zpět na Pojmy výkladového...

Referenční povinnost

Rejstřík: R

Pro účely zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii se referenční povinností rozumí povinnost vyplývající ze směrnice odkázat na tuto směrnici v právním předpisu České republiky, transponujícím směrnici. Pojem je definován v Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, schválených usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344.

0 Přílohy
1803 Zobrazení