Rejstřík: R

Referendum je lidové hlasování o položené otázce, jedna z forem přímé demokracie. Kategorizace druhů referend je možná podle závaznosti výsledku, na referenda závazná a doporučující (konzultativní), dle toho, zda se určité rozhodování musí uskutečnit prostřednictvím referenda, či nikoliv, na obligatorní a fakultativní, podle toho, zda se uskutečňuje v celém státě, či na omezenějším území, na referendum celostátní a místní. V ČR podle čl. 2 odst. 2 Ústavy může stanovit ústavní zákon, kdy lid vykonává státní moc přímo. Celostátní referendum je možné zavést jedině ústavním zákonem.

V rámci obecní samosprávy je upraveno referendum místní, a to zákonem č. 22/2004 Sb. A dále pak referendum krajské upravené zákonem č. 118/2010 Sb.

0 Přílohy
4936 Zobrazení