« Zpět na Pojmy výkladového...

Resortní koordinační skupina

Rejstřík: R

Pracovními orgány Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni jsou resortní koordinační skupiny (RKS), v jejichž čele stojí vedoucí RKS jmenovaný ministrem. Každé ministerstvo zřizuje jednu RKS. Jiné orgány zřizují RKS v případě potřeby. RKS mohou být podřízeny pracovní podskupiny RKS. 

RKS se zabývají problematikami, které 

  1. spadají do gesce ministerstva či jiného orgánu, v jehož rámci je RKS zřízena, 
  2. spadají do gesce ústředního orgánu státní správy, v jehož čele nestojí člen vlády a pro nějž plní zřizovatel RKS roli koordinační a informační a který sám RKS nezřídil, 
  3. se úzce dotýkají gesce zřizovatele RKS či ústředního orgánu státní správy 

RKS projednává 

  1. a schvaluje instrukce pro jednání výborů Evropské komise a pracovních orgánů Rady EU, pokud nejsou schvalovány Výborem pro EU nebo Výborem pro EU na pracovní úrovni, 
  2. a schvaluje rámcové pozice,
  3. návrhy mandátů pro jednání Rady EU, rámcových pozic stanovisek pro Parlament ČR a stanovisek pro Parlament ČR k mezinárodním smlouvám sjednávaným v rámci EU a dalších materiálů, které jsou schvalovány Výborem pro EU nebo Výborem pro EU na pracovní úrovni.

Podrobnosti upravuje Statut Výboru pro Evropskou unii.

0 Přílohy
2867 Zobrazení