Rejstřík: R

Rezortní smlouvou je smlouva, která nepodléhá ratifikaci a nevyžaduje souhlasu Parlamentu nebo souhlasu daného v referendu a jejíž sjednávání a schvalování přenesl prezident republiky svým rozhodnutím č. 144/1993 Sb. na jednotlivé členy vlády. Jedná se o smlouvu, která svým významem nepřesahuje rámec působnosti ministerstva či jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele je člen vlády nebo jehož řízením je člen vlády pověřen.

Definici obsahuje Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv dle usnesení vlády ze dne 11. února 2004 č. 131 a rozhodnutí prezidenta republiky č. 144/1993 Sb.

0 Přílohy
2197 Zobrazení