« Zpět na Pojmy výkladového...

Rozpočet krajů a obcí

Rejstřík: R

Rozpočet územního samosprávného celku je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti územního samosprávného celku. Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů, pokud není stanoveno, že probíhají mimo rozpočet. Mimo rozpočet se uskutečňují peněžní operace týkající se cizích prostředků a sdružených prostředků.

Podrobnosti upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

0 Přílohy
5608 Zobrazení