« Zpět na Pojmy výkladového...

Rozpor koncepčního charakteru

Rejstřík: R

Jedná se o nejzávažnější rozpory vzešlé z připomínkového řízení (předložení ke stanovisku) k legislativním i nelegislativním materiálům, které se nepodařilo odstranit projednáním s připomínkovými místy. Pokud se rozpor koncepčního charakteru nepodaří odstranit na úrovni náměstků a ministrů, je předložen k rozhodnutí vládě. Materiál předložený vládě v takovém případě zpravidla obsahuje konkrétní varianty směřující k řešení rozporu. Dojde-li po předložení materiálu vládě k dohodě o způsobu vyřešení rozporu, informuje příslušný člen vlády, který materiál vládě předložil, ostatní členy vlády a vedoucí jiných orgánů bezodkladně o způsobu vyřešení rozporu.

Rozpor nemůže z povahy věci vzniknout u návrhu vyhlášky.

Podrobnosti upravuje Jednací řád vlády v čl. II odst. 4 a Legislativní pravidla vlády v čl. 5 odst. 10.

0 Přílohy
3530 Zobrazení