Rejstřík: S

Senát je horní komorou Parlamentu České republiky. Má 81 senátorů volených na dobu 6 let tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva podle zásad většinového systému, každé dva roky se volí třetina senátorů. Volitelní jsou občané od věku 40 let.

Do kompetence Senátu patří podle ústavy a jednacího řádu zejména projednávat návrhy zákonů (legislativní proces), usnášet se na rozhodnutích, která musí schválit obě komory (Parlament České republiky). Senát má se souhlasem Poslanecké sněmovny pravomoc podat Ústavnímu soudu žalobu proti prezidentu republiky pro velezradu.

Dále pak má Senát jako celek zákonodárnou iniciativu a pravomoc vyjadřovat souhlas se jmenováním soudců Ústavního soudu a pravomoc projednávat žádost a vyslovit souhlas se stíháním soudce Ústavního soudu.

V čase, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší Senátu přijímat zákonná opatření (čl. 33 Ústavy) a rozhodnout o prodloužení a zrušení nouzového stavu, o vyhlášení stavu ohrožení státu, o vyhlášení válečného stavu, o vyslání ozbrojených sil mimo území ČR a o vyslovení souhlasu s pobytem ozbrojených sil jiných států na území ČR (čl. 11 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.). Senát vykonává též funkce spočívající v ustavení vlastních orgánů, v disciplinárním řízení, v záležitostech senátorské imunity aj.

0 Přílohy
3318 Zobrazení