« Zpět na Pojmy výkladového...

Slučitelnost s právem EU plná

Rejstřík: S

Plnou slučitelností se rozumí stav, kdy není právní předpis České republiky v rozporu s žádným ustanovením práva Evropské unie, a jsou zohledněna všechna ustanovení předpisu Evropské unie, která se týkají právního předpisu České republiky dle aktuální srovnávací tabulky, a je zajištěna jejich řádná aplikace.

Na posuzování slučitelnosti s právem EU se použijí Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, schválených usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344. Pro prokazování slučitelnosti navrhovaných zákonů s právem EU platí postup uvedený v příloze č. 5 k Legislativním pravidlům vlády (Způsob prokazování slučitelnosti navrhovaných zákonů s právem Evropské unie a postup při předběžných konzultacích o návrzích zákonů s výborem pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky).

0 Přílohy
1677 Zobrazení