« Zpět na Pojmy výkladového...

Stanovisko odboru kompatibility

Rejstřík: S

Odbor kompatibility je součástí Úřadu vlády České republiky. Plní úlohu koordinačního a poradního místa v oboru implementace evropského práva pro státní správu.

V legislativním procesu působí jako jedno z tzv. povinných připomínkových míst a posuzuje slučitelnost legislativního materiálu (věcný záměr, návrh zákona, návrh nařízení vlády, návrh vyhlášky) s právem Evropské unie [čl. 5 odst. 1 písm. h), čl. 5 odst. 2 Legislativních pravidel vlády]. Legislativní materiál upravený podle výsledků připomínkového řízení (včetně připomínek odboru kompatibility) se předloží vládě k projednání. V případě návrhu vyhlášky se návrh upraví podle připomínek pracovních komisí LRV a odboru kompatibility a předloží k podpisu příslušnému členovi vlády nebo vedoucímu jiného ústředního orgánu státní správy.

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v ustanoveních upravující připomínkové řízení jednotlivých legislativních materiálů.

0 Přílohy
4623 Zobrazení