« Zpět na Pojmy výkladového...

Stanovisko vlády k návrhu zákona - jehož předkladatelem není vláda

Rejstřík: S

Požádá-li předseda Poslanecké sněmovny vládu o vyjádření k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda (k zákonodárné iniciativě viz čl. 41 odst. 2 Ústavy), předkládá vládě návrh stanoviska vlády k tomuto návrhu zákona předseda Legislativní rady. Před vypracováním návrhu stanoviska vlády požádá předseda Legislativní rady prostřednictvím elektronické knihovny další členy vlády, popřípadě vedoucí jiných ústředních orgánů státní správy, jejichž působnosti se obsah návrhu zákona týká, o vyjádření ve lhůtě jím určené. Vyjádření dožádaného člena vlády nebo vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy, vložené do elektronické knihovny, musí obsahovat jednoznačné stanovisko k předloženému návrhu zákona (souhlas nebo nesouhlas) a v návaznosti na to hlavní věcné argumenty odůvodňující toto stanovisko. Součástí materiálu, kterým se návrh stanoviska vlády předkládá vládě, je i předkládací zpráva. Do předkládací zprávy se rovněž uvede, ve kterých směrech nebylo vyjádření dožádaného člena vlády a vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy v návrhu stanoviska vlády využito a z jakých důvodů.

Vláda se k návrhu zákona vyjádří do 30 dnů ode dne doručení zákona.

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 20. Příslušnost ministra a předsedy Legislativní rady vlády k vypracování a předložení vládě návrhu stanoviska vlády k návrhům zákonů, jejichž předkladatelem není vláda,

je založena čl. VIII písm. c) Jednacího řádu vlády.

0 Přílohy
4635 Zobrazení