« Zpět na Pojmy výkladového...

Statut Výboru pro EU

Rejstřík: S

Výbor pro Evropskou unii je pracovním orgánem vlády pro stanovování a koordinaci pozic ČR v EU. Působnost Výboru pro Evropskou unii je stanovena Statutem.

Statut podrobněji upravuje okruh členů Výboru pro EU a Výboru pro EU na pracovní úrovni, a postavení jejich předsedů, předmět činnosti, postup při jednání, komunikaci prostřednictvím Databáze politik EU (DAP), pracovní orgány a postavení sekretariátu Výboru pro EU.

Ve vztahu Statutu k Jednacímu řádu vlády je významné, že pro přípravu, projednávání a schvalování mandátů pro účast členů vlády na zasedání Rady EU a Evropské rady, se použije zvláštní postup stanovený ve Statutu Výboru pro Evropskou unii. Pokud jsou tyto mandáty předkládány k projednání a schválení na schůzi vlády, použijí se ustanovení Jednacího řádu vlády; ustanovení Statutu Výboru pro Evropskou unii se použijí podpůrně.

0 Přílohy
1994 Zobrazení