« Zpět na Pojmy výkladového...

Stav ohrožení státu

Rejstřík: S

Stav ohrožení státu může na návrh vlády vyhlásit Parlament, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy. K přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a souhlasu nadpoloviční většiny všech senátorů.

Podrobnosti upravuje ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Je-li vyhlášen stav ohrožení státu nebo válečný stav a návrh zákona má být projednán ve zkráceném jednání (§ 100a zákona č. 90/1995 Sb.), použije se pro přípravu tohoto návrhu zákona obdobný postup jako v případě stavu legislativní nouze.

Podrobnosti jsou upraveny v Legislativních pravidlech vlády v čl. 17a.

0 Přílohy
4704 Zobrazení