« Zpět na Pojmy výkladového...

Transpozice - směrnice

Rejstřík: T

Právními předpisy České republiky jakožto členského státu EU je zajišťována transpozice směrnic EU do právního řádu. Jinými slovy se jedná o změnu právního řádu České republiky, zaměřenou na dosažení cíle a účelu předpokládaného směrnicí.

V textu každého návrhu zákona, jímž jsou plněny závazky vůči EU, se vyznačí ta ustanovení, jimiž je zajišťována transpozice nebo adaptace, a to jejich podtržením, a pod tato ustanovení se na levé straně uvede identifikační číslo (CELEX) příslušného předpisu EU.

Podrobnosti stanoví Příloha č. 5 Legislativních pravidel vlády (Způsob prokazování slučitelnosti navrhovaných zákonů s právem Evropských společenství (ES) a postup při předběžných konzultacích o návrzích zákonů s výborem pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky) a Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, schválených usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344.

0 Přílohy
6141 Zobrazení