Rejstřík: T

Tvorba práva je vytváření právních norem jako obecně závazných pravidel uznaných a vynucovaných státem. Právní normy vznikají zpravidla v záměrném procesu rozhodnutím orgánu veřejné moci. Právní normy ovšem mohou být produkovány taktéž konsensem, tj. ve formě normativní právní smlouvy.

Podle způsobů tvorby se někdy rozlišuje tzv. psané právo, vytvářené v legislativním procesu (zákony, jiné právní předpisy, jakož i normativní právní smlouvy) a "právo nepsané" v podobě právních obyčejů a soudních precedentů. Tvorbu je třeba odlišit od interpretace práva.

0 Přílohy
4161 Zobrazení