« Zpět na Pojmy výkladového...

Užívání zkratek při citaci právního předpisu

Rejstřík: U

Pro úřední sbírky právních předpisů se užívá těchto zkratek:

  1. pro Sbírku zákonů zkratka "Sb.",
  2. pro Sbírku mezinárodních smluv zkratka "Sb. m. s.", 
  3. pro Úřední list zkratka "Ú. l.", 
  4. pro Ústřední věstník České socialistické republiky zkratka "Ú. v. ČSR",
  5. pro Ústřední věstník České republiky zkratka "Ú. v. ČR",
  6. pro Úřední věstník Evropské unie zkratka "Úř. věst.".

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 75.

0 Přílohy
2519 Zobrazení