« Zpět na Pojmy výkladového...

Ustanovení nenormativní

Rejstřík: U

Dle Legislativních pravidel vlády platí zásada, že právní předpis by neměl obsahovat ustanovení proklamativní a deklaratorní, která neobsahují závazná pravidla chování. Je-li do právního předpisu zařazeno úvodní ustanovení, mělo by i toto ustanovení mít normativní povahu. Nenormativní povahu mají poznámky pod čarou.

0 Přílohy
1943 Zobrazení