« Zpět na Pojmy výkladového...

Výčet alternativní

Rejstřík: V

Též variantní výčet. Záměrem navrhovatele je vyjádřit varianty jako alternativy. Rozdíl oproti kumulativnímu výčtu, kdy veškeré podmínky musí nastat současně, tedy neexistují varianty. Je-li záměrem navrhovatele právního předpisu vyjádřit varianty jako alternativy, musí být tento záměr vyjádřen způsobem odpovídajícím principům legislativní techniky; nelze zaměňovat kumulativní výčet s výčtem alternativním.

0 Přílohy
3291 Zobrazení