« Zpět na Pojmy výkladového...

Výbor pro Evropskou unii

Rejstřík: V

Výbor pro Evropskou unii je pracovním orgánem vlády pro stanovování a koordinaci pozic ČR v EU. Výbor pro Evropskou unii zasedá na úrovni svých členů nebo na pracovní úrovni.

Výbor pro EU na úrovni členů se podílí na formulování strategických zájmů ve vztahu k členství ČR v EU, na definování postoje ČR k zásadním otázkám projednávaným v orgánech EU a projednává další otázky zásadní důležitosti, které souvisejí s členstvím ČR v EU. Výbor pro EU schvaluje mandát na Evropskou radu.

Výbor pro EU na pracovní úrovni projednává a schvaluje instrukce pro jednání Výboru stálých zástupců (COREPER), mandáty pro jednání ministrů na zasedání Rad ministrů EU a další materiály související s aktuální agendou EU. Předsedou Výboru pro Evropskou unii je předseda vlády ČR. Činnost Výboru se řídí jeho statutem a jednacím řádem. Sekretariát Výboru pro Evropskou unii je organizačně začleněn do Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky.

0 Přílohy
2063 Zobrazení