Rejstřík: V

Výhrada zákona znamená, že předmětnou věc možno upravit jen zákonem a nikoliv podzákonným právním předpisem (např. vyhláškou ministerstva), jinak řečeno při úpravě určitých právních vztahů, je vyloučena jiná než zákonná úprava. Též označována jako reservatio legis.

Odkazu na podzákonný právní předpis nelze použít při úpravě těch právních vztahů, kde je vyloučena jiná než zákonná úprava (tzv. výhrada zákona).

0 Přílohy
6196 Zobrazení