« Zpět na Pojmy výkladového...

Veto prezidenta republiky

Rejstřík: V

Suspenzivní (odkladné) veto patří mezi základní pravomoci prezidenta. Dovoluje mu vrátit Parlamentem schválený návrh zákona zpět Poslanecké sněmovně spolu s odůvodněním. Musí tak učinit ve lhůtě 15 dnů počínající den po předložení zákona k podpisu. Prezidentské veto nelze aplikovat u ústavních zákonů. Přehlasovat veto může nadpoloviční většina všech (nikoliv jen přítomných) poslanců. Pakliže má prezident pochybnost o ústavnosti zákona, může podat Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona. Samotný návrh na zrušení nemá vliv na nabytí platnosti zákona.

0 Přílohy
13330 Zobrazení