Rejstřík: V

Vládní smlouvou je smlouva, která nepodléhá ratifikaci a nevyžaduje souhlasu Parlamentu nebo souhlasu daného v referendu, jejíž sjednávání a schvalování přenesl prezident republiky na vládu svým rozhodnutím č. 144/1993 Sb. a která upravuje otázky přesahující rámec působnosti ministerstva či jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele je člen vlády nebo jehož řízením je člen vlády pověřen.

Definici obsahuje rozhodnutí prezidenta republiky č. 144/1993 Sb. a směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv dle usnesení vlády ze dne 11. února 2004 č. 131.

0 Přílohy
2141 Zobrazení