Rejstřík: V

Vnitřní předpis jakožto specifický akt může vydávat každá relativně samostatná organizační entita. Ve vnitřním předpisu se stanoví závazná vnitřní pravidla. Vydávání vnitřních předpisů primárně slouží k uspořádání poměrů uvnitř jedné nebo více organizačních složek veřejné správy.

Taktéž bývají označovány jako vnitřní instrukce nebo směrnice. Vnitřní předpisy nesmí zcela ani zčásti odporovat zákonům a ústavním zákonům.

Příklady: organizační řád, jednací řád, skartační nebo spisový řád apod.

0 Přílohy
1984 Zobrazení