« Zpět na Pojmy výkladového...

Vyhlášení právního předpisu

Rejstřík: V

V České republice se realizuje publikací ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv. Základním upravujícím předpisem je zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů se vyhlašují v plném znění ústavní zákony, zákony, zákonná opatření Senátu, nařízení vlády, právní předpisy vydávané ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a Českou národní bankou (s názvem vyhlášky).

Právní předpisy nabývají platnosti (nikoliv účinnosti) dnem jejich vyhlášení. Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy účinnosti patnáctým kalendářním (nikoliv pracovním) dnem po vyhlášení.

Výjimka: Pakliže si to žádá zcela naléhavý obecný (veřejný) zájem, možno výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti. Nejdříve ovšem dnem vyhlášení, nikdy dříve.

0 Přílohy
2200 Zobrazení