Rejstřík: V

Vyhláškou rozumíme zákonem stanovené označení právního předpisu, který k provedení zákona a v jeho mezích vydává ministerstvo, jiný správní úřad, pokud zákon nestanoví jiné označení. Podle čl. 79 odst. 3 Ústavy mohou ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.

Podle čl. 78 Ústavy k provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení (zákonné zmocnění se nevyžaduje).

Obce a kraje vydávají ve své samostatné působnosti tzv. obecně závazné vyhlášky (čl. 104 odst. 3 Ústavy).

0 Přílohy
3649 Zobrazení