« Zpět na Pojmy výkladového...

Zákonné opatření Senátu

Rejstřík: Z

Zákonné opatření je oprávněn přijmout Senát výhradně v době, kdy je rozpuštěna Poslanecká sněmovna. Zákonné opatření možno přijímat jen ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona, pokud to navrhla vláda. Výjimka: Nelze ho přijmout ve věcech ústavy, státního rozpočtu, státního závěrečného účtu a volebního zákona. Zákonné opatření musí být schváleno Poslaneckou sněmovnou na její první schůzi, jinak pozbývá platnosti.

Pro přípravu zákonného opatření Senátu (čl. 33 Ústavy) platí Legislativní pravidla vlády přiměřeně; nepoužijí se však ustanovení o věcném záměru zákona.

Podrobnosti jsou upraveny v Legislativních pravidlech vlády v čl. 19.

0 Přílohy
3390 Zobrazení