« Zpět na Pojmy výkladového...

Zákonné zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu

Rejstřík: Z

Podle čl. 79 odst. 3 Ústavy ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. 

Jestliže zákon předpokládá vydání vyhlášky (nařízení vlády), musí zmocnění k jejímu vydání

  1. označit orgán, který vyhlášku vydá,
  2. vymezit konkrétní věci, které mají být vyhláškou upraveny (nestačí pouhý odkaz na určité ustanovení právního předpisu, ani obecné zmocnění k úpravě podrobností), a rozsah, v jakém mají být upraveny; zejména v případech, kdy má být podle zákonného zmocnění konkretizován ve vyhlášce číselný údaj, musí zákonné zmocnění k vydání vyhlášky obsahovat rovněž kritéria, jakými se má příslušný orgán při konkretizaci výše číselného údaje ve vyhlášce řídit.

Zmocnění k vydání vyhlášky se zpravidla uvádí v rámci závěrečných ustanovení zákona. V případech, kdy v některých ustanoveních právního předpisu se vydání vyhlášky předpokládá, orgán, který má vyhlášku vydat, se zde neuvádí a uvede se až v závěrečných ustanoveních zákona obsahujících zmocnění k vydání prováděcího předpisu; v tomto případě postačí ve zmocnění k vydání vyhlášky již jen odkázat na ustanovení zákona, v němž se vydání vyhlášky předpokládá.

Zákonné zmocnění k vydání nařízení vlády se uvede například slovy

  1. "Vláda stanoví nařízením ...", nebo
  2. "Vláda může nařízením stanovit ..., jestliže ... ", a to v případě, kdy vydání nařízení vlády je ve zmocnění zároveň vázáno na vznik určitých okolností, které mohou nastat v budoucnosti.

Zákonné zmocnění k vydání vyhlášky se uvede například slovy

  1. "Ministerstvo . ... stanoví vyhláškou ...", nebo
  2. "Ministerstvo může vyhláškou stanovit ..., jestliže ...", a to v případě, kdy vydání vyhlášky je ve zmocnění zároveň vázáno na vznik určitých okolností, které mohou nastat v budoucnosti.

Návrhy prováděcích právních předpisů nutno připravit tak, aby nabyly účinnosti v týž den, v němž nabude účinnosti ustanovení zákona, k jehož provedení jsou vydávány.

Podrobnosti stanoví Legislativní pravidla vlády v čl. 49.

0 Přílohy
5996 Zobrazení