« Zpět na Pojmy výkladového...

Zkrácené řízení

Rejstřík: Z

Jedná se o označení pro několik způsobů urychlení legislativního procesu v komorách Parlamentu ČR. Buď ve stavu legislativní nouze může předseda PSP ČR na žádost vlády rozhodnout, že předložený vládní návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání. Pak předseda přikáže návrh zákona výborům a poté se o návrhu rozhodne v jediném čtení.

Jiná možnost: jedná se o urychlené projednání návrhu zákona v Senátu PČR, o které požádá vláda, pakliže návrh byl projednán ve sněmovně ve stavu tzv. legislativní nouze.

Další možnost: stav ohrožení státu – ústavní zákon č. 110/1998 Sb., podle něhož po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda požadovat, aby Parlament projednal vládní návrh zákona ve zkráceném jednání. O takovém návrhu se sněmovna usnese do 72 hodin od jeho podání a Senát do 24 hodin od jeho postoupení sněmovnou. Jestliže se Senát v této lhůtě nevyjádří, platí, že je návrh zákona přijat. Po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu prezident republiky nemá právo vracet zákon přijatý ve zkráceném jednání.

Konečně je zmíněný pojem aplikován pro jednání Senátu, týkající se vyhlášení válečného stavu a dalších usnesení týkajících se bezpečnosti ČR. Jednání o zákonu je možno ve sněmovně zkrátit i v proceduře podle § 90 odst. 2 jednacího řádu sněmovny. Navrhovatel navrhne, aby sněmovna vyslovila souhlas již v prvém čtení. Byl-li s procedurou vysloven souhlas a nebyly-li vzneseny námitky podle § 90 odst. 3, koná se o zákonu pouze jediné čtení bez možnosti pozměňovacích návrhů. Na závěr prvého čtení PSP ČR rozhodne, zda vyslovuje souhlas.

0 Přílohy
3428 Zobrazení