« Zpět na Pojmy výkladového...

Zmocněnec k podpisu smlouvy

Rejstřík: Z

Zmocněnec je oprávněn mezinárodní smlouvu podepsat jen tehdy, je-li mezinárodní smlouva po obsahové stránce v souladu s návrhem schváleným příslušným orgánem.

Nepodaří-li se smlouvu podepsat, gestor vrátí plnou moc k podpisu smlouvy Ministerstvu zahraničních věcí spolu s informací o důvodech, pro které smlouva nebyla podepsána. Následně předloží vládě a v případě rezortní smlouvy Ministerstvu zahraničních věcí návrh dalšího postupu ve věci dané smlouvy projednaný se všemi zúčastněnými ministerstvy.

0 Přílohy
2492 Zobrazení