« Zpět na Pojmy výkladového...

Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků

Rejstřík: Z

Součástí prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii je informační povinnost vůči vládě ČR. Na základě údajů v databázích ISAP (Informační systém pro aproximaci práva) je vládě České republiky jednou za 3 měsíce předkládána zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících ze členství České republiky v Evropské unii. Součástí zprávy musí být informace o stavu transpozice směrnic v závislosti na lhůtách pro její provedení, a je-li to třeba, rovněž návrh na uložení úkolu k nápravě nedostatků.

Jedenkrát měsíčně se vládě České republiky předkládá informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, a to ve formě shrnutí statistických výkazů z databází ISAP. Součástí informace jsou údaje o dodržování termínů pro předložení implementačních předpisů. V měsících, kdy se předkládá zpráva, se informace nevypracovává.

Povinnou součástí zprávy a informace je zhodnocení stavu plnění úkolů vyplývajících ze zvláštní části Plánu legislativních prací vlády a její aktualizace.

Podrobnosti upravují Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 v čl. 10.

0 Přílohy
2210 Zobrazení