« Zpět na Pojmy výkladového...

Zrušovací ustanovení

Rejstřík: Z

Má-li být právní předpis nebo jeho část zrušen, uvede se tato skutečnost v závěru návrhu právního předpisu (zrušovací ustanovení). Ve zrušovacím ustanovení musí být výslovně uvedeny všechny právní předpisy, které se novým právním předpisem zrušují; obecné vymezení je nepřípustné (např. "všechny související předpisy se zrušují").

Zrušovací ustanovení například zní, je-li rušen pouze jeden zákon "Zákon č. ... / ... Sb., o ..., se zrušuje.";

Je-li rušeno více právních předpisů, z nichž některé byly novelizovány, nebo má-li být v souvislosti s novelizací zákona nebo v souvislosti se zrušením zákona zrušen i prováděcí předpis vydaný k jeho provedení, zrušovací ustanovení například zní:

"Zrušuje se:

  1. Zákon č. ... / ... Sb., o .... .
  2. Zákon č. ... / ... Sb., kterým se mění zákon č. ... / ... Sb., o ... .
  3. Nařízení vlády č. ... / ... Sb., o ... .
  4. Nařízení vlády č. ... / ... Sb., kterým se mění nařízení vlády č. ... / Sb., o ... .
  5. Vyhláška č. ... / ... Sb., kterou se provádí ... .
  6. Vyhláška č. ... / ... Sb., kterou se mění vyhláška č. ... / ... Sb., kterou se provádí ... ."

Má-li být v souvislosti s přijetím nové právní úpravy zrušeno jen některé ustanovení jiného právního předpisu nebo jeho části, je třeba zrušení tohoto ustanovení uvést v samostatné části právního předpisu formou jeho novely.

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 52.

0 Přílohy
5233 Zobrazení